Pastorale Eenheid Sint-Bernardus

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Mijn kind wil z'n Plechtige Communie doen

In de volksmond overleeft de term 'plechtige communie' wel nog steeds, maar in deze viering gebeurt er zoveel meer. Het gaat in deze viering vooral om het hernieuwen van de doopbelofte door het kind zelf, gevolgd door de’ zalving met Gods Geest’ die je kind mag ontvangen in het sacrament van het vormsel. Na het doopsel en de eucharistie, is het vormsel het derde sacrament dat de geloofsgroei van een christen mag tekenen.

Uiteraard kan er geen sprake zijn van 'moeten'. Integendeel, het vormsel, en ieder sacrament, is een cadeau dat je aangeboden wordt, iets waarvoor je zelf kiest. Hoewel het in onze streek de gewoonte is om het vormsel te ontvangen als men in het zesde leerjaar zit, is het vormsel helemaal niet gekoppeld aan die leeftijd. Ook als volwassene kan je nog steeds het vormsel ontvangen.

Van de ouders wordt verwacht dat ze tijdig hun kind aanmelden voor het vormsel. Dit gebeurt op uitnodiging van de parochiekern, die daarvoor verschillende kanalen gebruikt; een brief via de godsdienstleerkracht, of de school, het parochieblad, het gemeentelijke infoblad, de website en in de weekendviering. Let wel; de catechistenploeg van een parochiekern gaat zelf niet actief op zoek naar vormelingen.

Anders dan bij de eerste communie wordt het vormsel niet voorbereid in nauwe samenwerking met de school. In principe ontvangt uw kind het vormsel dus niet in de kerk van de parochiekern waar de school van uw kind gelegen is, maar in de kerk van de parochiekern waar je woont en waar de vormselcatechese wordt georganiseerd.

In de meeste parochiekernen bestaat de voorbereiding uit verschillende catechesemomenten voor de kinderen, uit een aantal samenkomsten met de ouders en enkele vieringen waarin de ouders en kinderen samen worden verwacht.

Eens de voorbereiding gestart is, heeft elke kenrgroep in principe het recht om geen nieuwe kandidaten meer te aanvaarden. Er kan dan verwezen worden naar het vormsel van het volgende jaar. Het vormsel is immers niet aan een bepaalde leeftijd gebonden, en hoeft dus ook niet persé in de loop van het zesde leerjaar plaats te vinden.Als je als volwassen het verlangen voelt om meer over het christelijk geloof te weten en je denkt eraan om gedoopt en/of gevormd te worden neem dan contact via deze website.

 

Aantal bezoeken

Artikelen bekeken hits : 115435