Pastorale Eenheid Sint-Bernardus

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Mijn kind doet z'n 1ste communie

Bij een gedoopte mens hoort de stap tot de 'Eerste Communie'.
Kinderen mogen dan voor het eerst helemaal deelnemen aan de eucharistieviering.

In ons bisdom is er voor gekozen dat dit gebeurt wanneer het kind in het 2de leerjaar zit.
Het kind mag zich omringd weten door zijn ouders en de parochiegemeenschap wanneer het de stap met Jezus waagt.
Voor ouders is het een 'haltemoment' op de afgelegde weg in het gelovig opvoeden van hun kind.

Kinderen die hun Eerste Communie wensen te doen, moeten wel gedoopt zijn. Als dit niet het geval is, kan men bij de Plaatselijke Contactpersoon van de parochiekern de doop aanvragen.( zie uw parochiekern’) Dit gebeurt best zo snel mogelijk.
Natuurlijk dient uw kind op school ook de godsdienst lessen te volgen. De datum van de eerste communie vind je onder de knop ‘Kalender’.

Bij de inschrijving van hun kind in een gemeentelijke- of openbare basisschool maken ouders de keuze of het de lessen rooms-katholieke godsdienst zal volgen of niet. Als het antwoord daarop 'ja' is, zullen ze ten gepaste tijd via de godsdienstleerkracht uitgenodigd worden hun kind in te schrijven voor de parochiale voorbereiding op de 1ste communie.

 

Aantal bezoeken

Artikelen bekeken hits : 115437