Pastorale Eenheid Sint-Bernardus

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Hoe zit dat met het doopsel

Ik ben volwassen en wil het doopsel ontvangen...

Wanneer je als volwassene het verlangen hebt om meer te weten over het Christelijk geloof en er aan denkt om je te laten dopen neem je best contact met één van de pastores. (zie pastoresploeg)
Samen kan je dan dat verlangen verdiepen en uitklaren. Als je de stap naar het doopsel wil zetten zal je gevraagd worden een voorbereidingstraject te volgen

Ik wil mijn kind laten dopen.

Door uw kindje te laten dopen, drukt u als ouders uit dat u het belangrijk vindt dat het opgroeit in een gelovig midden.
Door te kiezen voor het doopsel, laat u uw kind thuiskomen in een gemeenschap van gelovige mensen.

Dat doopsel gebeurt dan ook bij voorkeur in de kerk van de parochiekern waar u zelf als gelovige thuis bent. Misschien is dat de parochiekern waar u woont, misschien een parochiekern waarvoor u zelf hebt gekozen en waar u de vieringen en parochiale activiteiten meemaakt.

Neem in elk geval tijdig contact met de Plaatselijke Contactpersoon van je parochiekern.(zie uw parochiekern’) Die zal u informeren over de data waarop het doopsel in uw parochiekerk wordt gevierd en over de voorbereiding die er aan voorafgaat.

In Schelle wordt gedoopt op de 1ste zondag van de maand, in Hemiksem op de 2de zondag van de maand en in Niel op de 4de zondag van de maand.

Let op.

Om deel te kunnen nemen aan de sacramenten van de Rooms Katholieke Kerk is een eerste vereiste dat je binnen deze gemeenschap gedoopt werd. Tegenwoordig wordt er ook wel eens gekozen om kinderen te laten dopen door een ‘rituelen bureau’ zoals Rent-A-Priest of door een andere gemeenschap, bvb De Goede Herder (Dendermonde), of nog andere -niet tot de Rooms Katholieke Kerk behorende- gemeenschappen. .Aangezien het kind dan is gedoopt buiten de Rooms-katholieke kerk maakt het geen deel uit van de katholieke gemeenschap en kan het dus ook de sacramenten die binnen de katholieke gemeenschap worden gevierd, zoals bijvoorbeeld de 1ste communie en het vormsel, niet ontvangen.

 

Aantal bezoeken

Artikelen bekeken hits : 115432