Pastorale Eenheid Sint-Bernardus

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Wat doet het team van onze Pastorale Eenheid?

- Onze Pastorale Eenheid telt 4 parochiekernen (parochies), ieder met hun specifieke geschiedenis en eigenheid. Met respect voor die eigenheid wil het team van de Pastorale Eenheid, in samen gedragen verantwoordelijkheid en steunend op de goede werking van haar werkgroepen en de verschillende parochiale kerngroepen dienstbaar zijn aan de parochiekernen door in te staan voor:

· een gedragen gezamenlijk pastoraal beleid.

· doorstroming van informatie; van boven naar onder en van onder naar boven

· bevestiging, stimulering en aanmoediging van wat ter plaatse goed is.

· ontmoetingsmomenten voor vrijwilligers die met hetzelfde bezig zijn.

· vorming.

· ondersteuning bij het ter plaatste implementeren van nieuwe pastorale projecten.

· het benoemen en stimuleren van kansen tot samenwerking en netwerken.

· bereikbaarheid, zodat men als parochiekern en/of medewerker met zijn noden en vragen terecht kan.

· het samen zoeken naar oplossingen voor problemen die zich aandienen.

· administratieve ondersteuning.

· het gefocust blijven op de kern van onze opdracht als christen en als christelijke gemeenschap.

- Het Woon- en zorgcentrum Maria Boodschap te Niel.
Het WZC mag er op rekenen dat er iedere zondag een liturgische dienst plaatsvindt.
Men mag ook rekenen op ondersteuning bij pastorale initiatieven die genomen door de kerngroep (pastorale werkgroep) van het WZC.

- De priesters/diakens van onze Pastorale Eenheid verzorgen de ziekenzalving/ziekenzegening en zijn bereid tot pastoraal gesprek.

- Broederschap O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel te Niel.
Het broederschap vierde in 2014 zijn 200ste voetbedevaart.
Het is een zelfstandige geloofsgroep die zich laat vertegenwoordigen in de P.R. van Niel. Het mag rekenen op de steun van de parochiekern. Hun werking verdient meer bekendheid en promotie binnen de Pastorale Eenheid

- Bijbelgroep OKRA Schelle, wordt samengehouden en begeleid door Magda Coveliers.

- Onze christelijke scholen hebben geen pastorale werkgroep als dusdanig en situeren zich duidelijk binnen de parochiekernen.
Zij mogen rekenen op ondersteuning waar nodig.

 

Aantal bezoeken

Artikelen bekeken hits : 113149