Pastorale Eenheid Sint-Bernardus

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Hoe bekom ik een uittreksel uit het doopregister?

Voor de 1ste communie of het vormsel van mijn kind,voor mijn kerkelijk huwelijk heb ik een uittreksel uit het doopregister nodig.
Waar vind ik dat?

Het opvragen van een uittreksel uit het doopregister behoort in principe tot de taak van de Pastorale Eenheid waarin de viering van het sacrament plaats heeft. Richt je vraag daarom tot het secretariaat van de Pastorale Eenheid, eventueel via de Plaatselijke contactpersoon van je parochiekern en bezorg hen de plaats en de datum van je doopsel. De precieze datum van het doopsel vind je meestal terug in het trouwboekje van de ouders.

Toch vragen sommige parochies of scholen om er zelf voor te zorgen. Je moet je vraag dan richten tot de parochie(kern) waar de ouders woonden toen het kind werd gedoopt. Want, zelfs al vond het doopsel elders plaats, een doopsel wordt in principe altijd ingeschreven in het register van de parochie(kern) waar de ouders van het kind woonden op het moment dat het gedoopt werd.

 

Aantal bezoeken

Artikelen bekeken hits : 115433