Pastorale Eenheid Sint-Bernardus

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Missie en Visie

Onze missie: · “Opdat ze leven mogen hebben en wel in overvloed” (Joh.10,10)

Gezamenlijke pastorale visie binnen onze pastorale eenheid:

· Als plaatselijke parochiekernen/ geloofskernen willen wij ons als leerlingen van Jezus Christus en vanuit onze verbondenheid met Hem

o keren tot God,

o dienstbaar zijn aan medemensen

o en aan de samenleving.

· Onze parochiekernen en geloofskernen vormen een netwerk van ‘open kernen van geloof’, waar mensen geholpen worden om in vrijheid te zoeken en te vinden wat de boodschap van Jezus Christus en de R.K.-geloofstraditie voor hen kan betekenen in het concrete leven.

· Als lerende gemeenschappen willen we onze naaste medewerkers en alle geïnteresseerden vormingskansen aanreiken en stimuleren tot verdieping, groei, en beleving van het christelijk geloof

· We willen dit waarmaken

o via catechese en verkondiging,

o door diaconale inzet,

o in onze liturgische samenkomsten en

o door gemeenschapsopbouw

· Hieraan willen we samen werken in loyaliteit met het diocesane beleid en in solidariteit en complementariteit met de andere geloofskernen

  • We weten ons verbonden met het kerkvolk van ons bisdom en de Wereldkerk.
 

Aantal bezoeken

Artikelen bekeken hits : 115418