Pastorale Eenheid Sint-Bernardus

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Sint Bernardus

Als naam en patroonheilige voor onze Pastorale Eenheid kozen we Sint-Bernardus. 
Dit heeft voornamelijk te maken met de enorme pastorale – maar ook industriële betekenis die de paters cisterciënzers van de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem hebben gehad in onze contreien. De abdij werd gesticht in 1243 en ten gevolge de Franse revolutie definitief verlaten in 1843. Het verwonderde ons dat er in heel de Rupelstreek geen enkele parochie aan Sint-Bernardus is toegewijd, aangezien algemeen wordt aangenomen dat de Bernardijnen de basis hebben gelegd voor de steenbakkerijnijverheid in de streek.

De Franse monnik Sint Bernardus van Clairvaux (1090-1153) was een van de meest invloedrijke personen van zijn tijd. Hij heeft de cisterciënzerorde groot gemaakt. Ondanks zijn verlangen naar stilte en afzondering reisde hij Europa door om ketterijen te bestrijden, de kruistocht te prediken, paus en bisschoppen te adviseren en wereldlijke heersers te vermanen. Zijn anti-intellectualisme wilde de theologie vrijwaren van wijsgerige haarkloverij. Hij wordt beschouwd als een groot mysticus. De spiritualiteit van Bernardus was gericht op Christus en van daaruit had hij een grote verering voor Maria.

 

Aantal bezoeken

Artikelen bekeken hits : 115421