Pastorale Eenheid Sint-Bernardus

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Ziekenzorg

Een chronische ziekte leidt in onze samenleving dikwijls tot ontmoediging en vereenzaming. Onze vrijwilligers van Ziekenzorg bieden een waaier activiteiten aan om dit sociaal isolement te doorbreken en om langdurig zieken en zorgbehoevende personen te ondersteunen.

Ook het weerbaarder maken van chronisch zieke mensen staat centraal in hun werking.
De werking van Ziekenzorg staat of valt met vrijwilligers.
Per gemeente is een ziekenzorg kern actief. (zie naar uw parochiekern)

 

Aantal bezoeken

Artikelen bekeken hits : 115425