Pastorale Eenheid Sint-Bernardus

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Kan ik meewerken?

Zonder de kostbare inzet van vele vrijwilligers is niets mogelijk. Vrijwilligers zijn er nog steeds te kort. Dus neem a.u.b. contact op met de Plaatselijke Contactpersoon van je parochiekern of met iemand van het team en bespreek met hen je belangstelling en je mogelijkheden.
Je bent welkom! (zie onder de knop ‘naar uw parochiekern of naar de knop De Pastorale eenheid.)

Een greep uit vele mogelijkheden.

· Elk jaar opnieuw doen we beroep op de ouders van onze 1ste communiekantjes en vormelingen om de catechesewerking te ondersteunen.

· Wie kan de liederen aanleren aan de vormelingen of hen tijdens de vormsel viering muzikaal begeleiden?

· We zoeken nog enkele mensen die, via een bezoekje aan ouders die hun kindje willen laten dopen, de uitnodiging bezorgen voor de voorbereidingsavond die aan het doopsel voorafgaat.

· We zoeken ook enkele jongeren, jongvolwassenen, voor de uitbouw van Jongerenpastoraal in onze Pastorale Eenheid.

· Wie wil zich vormen tot catecheet, tot gebedsleider, tot pastorale werk(st)er, tot diaken?

· Het mee zorgen voor het goede verloop van de uitvaartliturgie is een nobele taak, een werk van barmhartigheid. Je bent welkom.

· Kom als( jong) gehuwd paar meewerken in de huwelijksvoorbereiding, die in onze Pastorale Eenheid twee maal per jaar wordt georganiseerd.

· Je kan de kerngroep van je parochiekern komen versterken?

· Kunnen we beroep op je doen voor het oplossen van kleine technische problemen of voor het opknappen van klusjes?

· De redactieploeg van het parochieblad kan ook dringend versterking gebruiken.

· Misschien voel jij je wel geroepen voor het ontwerpen van onze nieuwsbrief, folders en/of flyers.

· Je kan tijdens de markturen op jouw gemeente de permanentie verzorgen in de kerk?

· Je muzikaal talent kan tot zijn recht komen door het oprichten en leiden van een kinder- of jongerenkoor.

· Als trouwe kerkganger kan je op zondag vanuit de eucharistieviering de communie brengen bij en langdurig zieke buur of een ouder iemand die zich niet meer naar de kerk kan verplaatsen.

· Kom de werkgroep Broederlijk delen en Welzijnszorg versterken.

· Ook voor het bedelen van folders of het uitdragen van berichten kan men nog mensen gebruiken.

· Iemand die nauwkeurig het verslag maakt van de vergaderingen van het team van de Pastorale Eenheid is meer dan welkom.

Of misschien heb je zelf wel een idee…..

 

Aantal bezoeken

Artikelen bekeken hits : 115428