Pastorale Eenheid Sint-Bernardus

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Een geliefde is overleden

Een uitvaartdienst is gelovig afscheid nemen

Wanneer iemand sterft kan in de kerk gelovig afscheid worden genomen van deze geliefde. Als standaardvorm geldt daarvoor in ons bisdom een Woorddienst, voorgegaan door een priester, een diaken, een pastorale werkster of een gemandateerde gebedsvoorganger. Als de naastbestaanden om ‘Geloofsredenen’ aandringen op een eucharistieviering dan zal dat niet geweigerd worden, op voorwaarde natuurlijk dat er een priester beschikbaar is. Om ‘Geloofsredenen’ kan ondermeer betekenen dat de overledene en zijn familie regelmatig aan de eucharistieviering op zondag of tijdens de week deelnamen.

Tijdens een uitvaartliturgie in het kader van een Woorddienst wordt geen communiedienst gehouden. De verbinding tussen de uitvaartliturgie en de eucharistie wordt gemaakt tijdens een welbepaalde zondagseucharistie na de uitvaart. In Hemiksem is dat op de 1ste zondag van de maand, in Schelle op de 2de en in Niel op de laatste zondag van de maand.

In de regel heeft de uitvaartliturgie plaats om 10u.

Een kerkelijke uitvaart is een uitdrukkelijk gelovig gebeuren, een viering waarin het gebed en het lied, het Bijbelwoord en de geëigende symbolen bij het afscheid hun plaats moeten krijgen. Het is een gebeuren waarin sereniteit en ingetogenheid belangrijk zijn.

Gebruikelijk neemt de familie contact op met de begrafenisondernemer en worden dag en uur afgesproken na overleg met de Plaatselijke Contactpersoon van de parochiekern waar de uitvaartliturgie zal plaatshebben.

De voorganger neemt vóór de uitvaartdienst contact op met iemand van de familie voor een rouwbezoek. Er kan dan iets over de overledene worden verteld. Er worden afspraken gemaakt over het verloop van de viering. Mogelijk zijn er kinderen of kleinkinderen die een tekst willen brengen of zijn er bepaalde vragen of verwachtingen die kunnen verwoord worden.

 

 

Aantal bezoeken

Artikelen bekeken hits : 115427