Pastorale Eenheid Sint-Bernardus

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Wat is een pastorale eenheid?

 

Onder een ‘Pastorale Eenheid’ verstaan we een kerkelijk verband van christelijke gemeenschappen dat binnen een bisdom duurzaam is opgericht op een territorium dat meerdere parochiekernen en andere geloofskernen omvat. Aan allen die het wensen, biedt de pastorale eenheid alles wat nodig is om te groeien als christen en om deel te nemen aan het christelijke gemeenschapsleven. Binnen de Pastorale Eenheid worden de schotten tussen de parochiekernen en de andere geloofskernen zoveel mogelijk opgeheven, met het oog op een samenhangend pastoraal beleid. In de Pastorale Eenheid is er een leidinggevend team, dat borg staat voor een gemeenschappelijke pastorale visie en aanpak. (uit: ‘De Pastorale Eenheid in het bisdom Antwerpen’ (14-02-2014)

 

Aantal bezoeken

Artikelen bekeken hits : 115422